Företag

Coachprogrammet – till företag.pdf

Coachprogrammet – 10 steg till Bättre Självkänsla
En unik utbildning i 10 steg, gjord för att skapa en bättre självkänsla och därmed ett bättre ledarskap. Alla behöver vi trygga ledare som skapar en god arbetsmiljö!

Med en stark självkänsla blir du mer effektiv och skapar bättre balans!
- Vill du ha strategier och metoder för att nå dina mål och dessutom må bra på vägen dit?
- Vill du stärka och utveckla dina relationer och bli tydligare i din kommunikation?
- Vill du känna att du utnyttjar din fulla potential och att du är tillfreds och trygg med dig själv?

Då är Coachprogrammet för bättre självkänsla något för dig!

Detta utbildningsprogram är individanpassat och syftar till att du ska lära känna dig själv, få en stärkt självkänsla, känna dig tryggare och skapa en solid plattform att stå på.

Programmet är uppdelat i tio steg, det vill säga tio personliga möten, cirka varannan vecka i ca sex månader. Programmet är en blandning av terapi, coachning och utbildning i personlig utveckling.

Varje samtal är cirka en timme långt och innehåller tre delar:
1. Uppföljning från förra träffen
2. Övningar och samtal om dagens ämne
3. Hemuppgifter och övningar inför nästa gång

Coachprogrammet ger en större medvetenhet och självinsikt vilket är en förutsättning och en bra grund för ett gott ledarskap. Utbildningen syftar till att ge dig redskap och insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra. Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du vill och behöver. Du får redskap till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer.

Programmet baseras på Psykosyntesen som teori för personlig utveckling och innehåller verktyg och övningar som ger goda och mätbara reslutat.

Om du vill veta mer om Coachprogrammet är du välkommen att kontakta oss!

Välkommen till en spännande och utvecklande resa i ditt liv!

Ingrid Thorngren, Ingela Hammar och Eva Karlsson
Dipl. Samtalsterapeuter och Coacher i Psykosyntes

info@coachprogrammet.se

Läs mer om programmet på www.bättresjälvkänsla.se

Coachprogrammet – till företag.pdf

 

 

Real Time Analytics